Warsztaty rlp

Tworzenie pakietów w markdownie z pakietem rlp 15:30-17:00, 23.05.2015 s. 312
Większość twórców pakietów R najprawdopodobniej pisze swoje skrypty w katalogu `R`, gdzie kod wyjaśniany jest w komentarzach w kodzie. Pakiet rlp (od ang. Literate Programming ) pokazuje, że rozwój pakietu nie musi odbywać się w ten sposób. Pakiet rlp umożliwia pisanie kodu R w dokumentach R markdown’owych oraz automatycznie eksportuje kod do katalogu R dzięki wykorzystaniu funkcji `knitr::purl()`. W trakcie takiego
procesu autor uzyskuje schludnie sformatowany dokument zawierający kod źródłowy przerywany tekstem, wzorami matematycznymi a nawet obrazkami, co może być wykorzystane jako winietka pakietu. Autor pakietu udostępnia przykładowy plik wynikowy na swojej stronie: http://yihui.name/rlp

Zapraszam na warsztat, w trakcie którego dowiemy się jak za jednym zamachem, w jednym piku R markdown’owym stworzyć pakiet, dokumentację pakietu oraz genialną winietkę z informacjami wyjaśniającymi zawiłości kodu. Sobota 23 kwietnia, 15:30 wraz z laptopami.

Osoba prowadząca: Marcin Kosiński (R Ninja)

Materiały: https://github.com/mi2-warsaw/extremeMetrics
Prezentacja: http://mi2-warsaw.github.io/extremeMetrics/#1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>