Seminarium

W semestrze 2016/2017 seminarium prowadzone jest w godzinach 15:30-16:30 w poniedziałki w pokoju 222 (Koszykowa 75, gmach MiNI PW).

23 I 2017 –
Temat
Katarzyna Zdon

16 I 2017 –
Rodzaje reszt w modelu Coxa
Magdalena Mazurek, MiNI PW

9 I 2017 –
Graficzna analiza struktury lasów losowych za pomocą pakietu ggRandomForests
Agnieszka Paluszyńska, MIMUW

19 XX 2016 –
Wigilia Wydziałowa

12 XII 2016 –
Wyniki analizy metylacji
Aleksandra Brodecka, MiNI PW + Marcin Kosiński, MiNI PW

5 XII 2016 –
Techniki NGS i problemy z organizmami niemodelowymi
dr Agnieszka Kloch, WB UW

21 XI 2016 –
Porównania wielokrotne i ich hierarchiczna forma
Agnieszka Sitko, MIM UW

14 XI 2016 –
Metody pomiaru specjalizacji i gęstości przemysłu. Indeks SPAG
Maksymilian Mazur, MiNI PW

7 XI 2016 –
Klasyfikacja komórek nowotworowych z pakietem RStemnessScorer
Katarzyna Sobiczewska, MiNI PW

24 X 2016 –
mstate: przygotowanie danych, estymacja i predykcja w modelach wielo-stanowych
Marcin Kosiński, MiNI PW

17 X 2016 –
Wstęp do probabilistycznych modeli graficznych.
Kornel Kiełczewski, MiNI PW

10 X 2016 –
Correcting for binomial measurement error in predictors in regression with application to analysis of DNA methylation rates by bisulfite sequencing.
Aleksandra Brodecka, MiNI PW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>