MI2 DataLab

Screen Shot 2017-06-05 at 09.19.00

MI^2 DataLab to miejsce w którym prowadzi się *badania* związane z rozwojem nowych metod analizy danych.
Zarówno modelowaniem statystycznym, inżynierią projektów badawczych, uczeniem maszynowym jak i wizualizacją danych.
Wynikiem prowadzonych prac są artykuły naukowe lub projekty zrealizowane we współpracy z instytucjami spoza MI^2 (biznes, nauka, przemysł, NGO).

Największe obecnie prowadzone projekty:
– Uczenie maszynowe w genetyce: Modelowanie genetyki nowotworów i projekt The Cancer Genome Atlas (międzynarodowy projekt na danych onkologiczny ponad 11 tysięcy pacjentów, ponad 2.5 peta bajtów danych),
– Internet rzeczy: Modelowanie masywnych danych z miejskich czujników (onlinowa lokalizacja autobusów, tramwajów, gęstości pieszych),
– Tworzenie narzędzi analizy danych (archivist, FactorMerger),
– Tworzenie narzędzi wizualizacji modeli (explaineR).

Powyższe projekty prowadzone są ,,na co dzień”.
W strategię rozwoju DataLab wpisana jest otwartość na interakcje z różnymi środowiskami (studentami, doktorantami, osobami z biznesu i uczelni).
Stąd wtorki to dzień otwarty dla osób spoza zespołu MI^2.
Schemat ”otwartych-wtorków” to: posłuchaj (o nowym rozwiązaniu), użyj (na przykładowych danych), zastosuj (w innym projekcie).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>